PDA

View Full Version : Legendary Battles & Warriors | Danh Nhân & Trận Chiến 1. Patton 360
 2. Malcome X
 3. Adolf Hitler's Last Days
 4. Stalin and the Betrayal of Leningrad
 5. Genghis Khan
 6. Julius Caesar's Greatest Battles
 7. Alexander the Great [National Geographic]
 8. June 6, 2012
 9. THE SECOND GRECO - PERSIAN WAR
 10. Hịch Tướng Sĩ [Hưng Đạo Đại Vương]
 11. Lộ Diện Thủ Phạm dẫn đến cái Chết Oan của 64 Chiến Sĩ đảo Gạc Ma
 12. Great Military Battles
 13. Từ bao giờ và bằng cách nào người Nhật thoát ra khỏi quỹ đạo tư tưởng của Trung Quốc? [ĐCV]