PDA

View Full Version : Hồ Chí Minh  1. Thêm những nghi vấn về Hồ Chí Minh
  2. Hồ Chí Minh là Tầu Ô tên thật là Hồ Tập Chương [Bùi Tín]
  3. Hồ Chí Minh bí ẩn của Việt Nam
  4. Hồ Chí Minh, Hồ Tập Chương, và còn cái gì nữa? [Vũ Thư Hiên]
  5. Lịch sử Việt Nam có quá nhiều ông Hồ Chí Minh giả [Viet Land]
  6. Hồ Chí Minh...MỘT GIÁN ĐIỆP HOÀN HẢO (Kỳ 1) [West Thunder]
  7. Cuộc phỏng vấn Bác hH của hãng NDV (Nhật Bản) năm 1966
  8. Di chúc Hồ Chí Minh: những nghi vấn đặt ra từ văn bản [Blog RFA]