Bạn nào có rảnh vào 7:00 am, ngày mai 08/12/2016 [California Time], xin vui lòng bỏ chút thời gian xem bọn mình Chém Gió [về Thuyết Âm Mưu... Hoa Kỳ sẽ giao cho Nhật Bản vai trò Bá Chủ Đông Á (giấc mộng Bá Quyền mà Nhật Bản đã khởi đầu bằng cuộc Ném Bom/Tấn Công "bất ngờ"... Trân Châu Cảng vào ngày 07/12/1941, và sẵn sàng "hi sinh đến viên Phi Công cuối cùng"... cho đến 1945, nhưng vẫn không thành công. Nay lại sắp có cơ hội để trở mình, hoàn thành Ước Vọng bấy lâu: Đông Á Bá Vương--chỉ là "Kinder & Gentler")... trên KVLA, 56.5 [@ Orange County], và Galaxy 19.

Thân ái kính mời.
PS:

Sau đó cũng sẽ được KVLA trình chiếu lại vào lúc 10:00 pm.